Finansijsko znanje je ključno za otkrivanje punog potencijala startapa!

FInsight program, podržan od strane OTP banke Srbija, zajednički se sprovodi u organizaciji EPICentra i Inovacionog centra Banja Luka, a za cilj ima osiguravanje rasta i održivosti startapa kroz finansijsko opismenjavanje i osposobljavanje za donošenje informisanih i pametnih odluka. Program je razvijen u okviru EBRD Star Venture programa, zajednički finansiranog od strane Luksemburga kroz EBRD Small Business Impact Fund i EU – Western Balkans Enterprise Development & Innovation Facility (EDIF).

Cilj FInsight programa je pružanje podrške preduzetnicima u sticanju znanja i veština iz oblasti finansijske pismenosti, kako bi postali finansijski stabilni i stekli važne preduslove za dalji rast i razvoj poslovanja.
Značajan deo startapa propada zbog finansijskih problema, ulažući sve napore da razviju sjajno inovativno poslovno rešenje, bez stvarnog razumevanja njegove prave vrednosti i bez shvatanja značaja pametnog ulaganja. Startapi neretko ne govore jezikom investitora, ne znaju kako da naprave dobar finansijski plan i uopšte ne shvataju sopstvene finansije, pa samim tim ni rizike i značaj upravljanja rizicima, što sve zajedno, gotovo neizbežno, dovodi do neuspeha.
Zato se startapi moraju opremiti neophodnim znanjem i veštinama, jer njihova vizija zaslužuje više od same strasti i želje – zaslužuje preciznost i finansijsku oštroumnost.
FInsight upravo to obezbeđuje.

 • Pravilno upravljanje novčanim tokovima i razumevanje finansijskih implikacija odluka osigurava održivost i izbegavanje nepotrebnih finansijskih kriza.
 • Precizno budžetiranje i predviđanje dovode do bolje i pametnije alokacije resursa.
 • Startapi koji razumeju sopstveno finansiranje imaju bolju pregovaračku poziciju i efikasnije komuniciraju o svojoj finansijskoj poziciji, gradeći kredibilitet kod stejkholdera.
 • Proaktivno upravljanje rizikom spašava startape od finansijskih neuspeha.
 • Adekvatno razumevanje finansija pomaže u izbegavanju novčanih kazni, pravnih problema i potencijalne štete po ugled.

FInsight – powered by OTP, je online, interaktivni mentorski program, koji će odabrane startape iz Srbije i Bosne i Hercegovine opremiti neophodnim finansijskim znanjem, veštinama i alatima, i pripremiti za efikasno donošenje odluka koje će pomoći daljem razvoju inovativnih poslovnih prilika.

Informacije o programu

 • Pravo učešća imaju startapi sa teritorije Srbije i Bosne i Hercegovine registrovani u prethodne četiri godine.
 • U program će biti primljeno do 20 odabranih startapa.
 • Pozivamo startape koji razvijaju personalizovana i inovativna rešenja, i to iz domena podataka, digitalne transformacije i operativne efikasnosti (automatizacija i efikasnost, process mining, digitalizacija), ali i startape koji su fokusirani na druge industrijske oblasti, da se prijave.
 • Važni kriterijumi za ulazak u program odnose se na biznis model – b2b ili b2b2c, kao i postojanje razvijenog MVP-a/prototipa.
 • Druga generacija programa startuje na jesen 2024. godine!
 • Učesnici će, pored redovnih sesija, imati priliku da zakažu 1-na-1 mentorske konsultacije sa iskusnim ekspertima iz oblasti finansija.
 • Program će pratiti i dodatni networking događaji.
 • Prijave su otvorene do 10. septembra, a svi prijavljeni učesnici će biti obavešteni o rezultatima do 12. septembra.

Šta donosi FInsight?

 • Finansijska pismenost i preciznost rezultuju pametnim donošenjem odluka, zasnovanom na podacima, a ne samo na osećajima.
 • Shvatanje prave vrednosti imovine i praćenje svih troškova je prvi korak u izbegavanju propasti startapa.
 • Govoriti jezikom investitora jedan je od ključnih faktora za postavljanje u dobru pregovaračku poziciju.
 • Razumevanje budžetiranja, predviđanja i finansijskih analiza osigurava pametno ulaganje startapa, umesto pukog trošenja.
 • Svaka poslovna odluka donosi određene rizike – finansijsko znanje pomaže u identifikovanju, kvantifikovanju i upravljanju rizicima.
 • Efikasno finansijsko planiranje osigurava održivost – rast ne sme da nadmaši raspoložive resurse.
 • Finansijska pismenost znači pripremljenost za globalni razvoj i globalna tržišta.
 • Poznavanje i razumevanje sopstvenih finansija pomaže u građenju kredibiliteta među različitim stejkholderima.

Prijavite se za učešće u FInsight programu!

Osnovni finansijski pojmovi i koncepti, finansijsko planiranje, budžetiranje, izveštavanje, vrste troškova, prodajni kanali, finansijsko pravo, platni promet i plaćanje, izvori i plan finansiranja – sve ovo ćeš savladati u okviru jedinstvenog programa za startape koji ozbiljno shvataju svoje poslovanje!