Dobro je poznata činjenica da benefiti preduzetništva umnogome prevazilaze poslovne mogućnosti kojima ono rezultuje. U skladu sa tim, inovativni startapovi bili su ključan faktor u podsticanju društvenih i ekonomskih promena i poboljšanju uslova rada i načina života ljudi. Međutim, istraživači i inovatori u većini slučajeva nemaju odgovarajuće veštine ili podršku pravog tima neophodnu za uspešnu komercijalizaciju tehnologija. Kao što i sama tehnologija mora da se razvija tokom vremena, tako se i znanje i veštine svih ljudi uključenih u razvoj poslovne prilike moraju postepeno i kontinuirano razvijati.
Ovaj proces učenja trebalo bi kombinovati sa primenjenim iskustvom i on treba da počne što je ranije moguće, kako bi rezultovao željenim impaktom. Od toga zapravo i zavisi dizajn relevantnih rešenja koja odgovaraju na potrebe krajnjih korisnika.

  • Naše inicijative su fokusirane na preduzetništvo, sticanje i usavršavanje ključnih preduzetničkih veština.
  • Poslovno upravljanje, timski rad i liderstvo, komunikacija i slušanje, finansijske veštine, analitičke veštine i veštine rešavanja problema.
  • Kritičko razmišljanje, strateško razmišljanje i planiranje, upravljanje vremenom i organizacione veštine, veštine marketinga i networking-a.
Inovacije

Urgentni globalni izazovi su u snažnoj korelaciji sa uspešno komercijalizovanim Deep Tech rešenjima.

Održivost

Ciljevi održivog razvoja obuhvataju ekonomski, ekološki i društveni prosperitet, koji su neraskidivo povezani sa tehnološkim razvojem.

Preduzetništvo

Preduzetništvo je ključan faktor u podsticanju društvenih i ekonomskih promena i poboljšanju uslova rada i načina života ljudi.