58 evropskih univerziteta nauke i tehnologije, ujedinjenih u neprofitnom akademskom udruženju CESAER, otvorilo je poziv za međunarodno studentsko takmičenje CESAER Student Challenge 2023, koje ove godine ima temu ‘Doprinos univerziteta nauke i tehnologije održivom razvoju’. Kao što i sama tema implicira, cilj takmičenja je pružanje mogućnosti studentskim inovativnim timovima da pokažu stvaran doprinos nauke i tehnologije održivosti i Ciljevima održivog razvoja.

Najbolji tim, na kraju takmičenja, osvojiće nagradu od 20 hiljada evra!

Od studentskih timova očekuje se da predstave potpuno novu ideju koja na održiv način odgovara na lokalne i globalne izazove. Uslovi za prijavu su sledeći:

  • Tim mora biti predvođen liderom koji je student osnovnih, master ili doktorskih studija jednog od univerziteta članova CESAER-a (među članovima se nalazi i Univerzitet u Beogradu);
  • Ne postoji ograničenje u broju članova tima, a članovi jednog tima mogu biti sa jednog, ali i sa različitih univerziteta članova CESAER-a;
  • Ideja treba da odgovara na dobro identifikovane naučne, tehnološke i društvene potrebe i ciljeve;
  • Mora postojati POC (Proof of Concept) o tehničkoj izvodljivosti samog rešenja; dakle, nije dovoljan samo naučni koncept, već i dokaz o njegovoj izvodljivosti i primeni u praksi, uz jasnu analizu potencijalnih korisnika/kupaca;
  • Mora postojati jasna korelacija idejnog rešenja sa jednim ili više Ciljeva održivog razvoja.

 

Prijave treba da zadovoljavaju tri glavna kriterijuma, u skladu sa kojima će i biti ocenjivane:

  1. Inovativnost (novi pristup rešavanju naučnih i tehnoloških izazova; rešenje odgovara stvarnim potrebama ciljnih grupa; postoji dokaz o mogućnosti primene u praksi);
  2. Naučna i tehnološka izvrsnost (rešenje je prikazano i objašnjeno u skladu sa najsavremenijim zahtevima i aktuelnim referencama; rešenje je izvodljivo; idejno rešenje rezultat je interdisciplinarnog pristupa i rada);
  3. Impakt i održivost (rešenje je u jasnoj korelaciji sa jednim ili više Ciljeva održivog razvoja i doprinosi ekološkoj, ekonomskoj i društvenoj održivosti; rešenje uključuje adekvatne preliminarne indikatore za procenu uticaja i doprinosa održivom razvoju; rešenje analizira i angažuje relevantne ciljne grupe, tj. korisnike/kupce).

 

S obzirom na to da ispred jednog univerziteta člana CESAER-a na takmičenju može učestvovati samo jedan tim, Univerzitet u Beogradu organizuje interno takmičenje!
Svi zainteresovani studentski timovi Univerziteta u Beogradu mogu se prijaviti u periodu od 10. maja do 10. juna 2023. godine, i to slanjem pitch deck-a na mejl adresu: ctt@rect.bg.ac.rs, sa naznakom ‘Prijava za CESAER takmičenje’. Obavezan kriterijum u okviru internog takmičenja je analiza pitch deck-a u skladu sa tri glavna kriterijuma takmičenja (inovativnost, naučna i tehnološka izvrsnost, impakt i održivost), te prezentacije rešenja treba jasno da odgovaraju na sva tri kriterijuma.

Nakon završetka internih prijava, studentski timovi biće pozvani na pripremne radionice, u okviru kojih će se raditi na kvalitetnoj pripremi materijala za finalnu prijavu na CESAER takmičenje.
Finalna prijava sadržaće apstrakt inovativne ideje i kratak video snimak koji prikazuje idejno rešenje.
Pripremne radionice i konsultacije održaće se (jednom nedeljno) u periodu od 19. juna do 17. jula na Univerzitetu u Beogradu, a nakon toga će biti odabran jedan tim koji će podneti finalnu prijavu najkasnije do 31. jula 2023. godine.

Od svih prijava, biće odabrana tri najbolja video snimka i prikazana na godišnjem sastanku CESAER-a na Politehničkom univerzitetu u Madridu u oktobru 2023., a lideri odabrana tri tima moći će i besplatno da se pridruže ovom događaju.
Pobednički tim, kao što je i prethodno naglašeno, osvojiće nagradu od 20 hiljada evra! Pored toga, pobedničkom timu biće obezbeđen pristup platformi koja objedinjuje eksperte i lidere vodećih evropskih naučnih i tehnoloških univerziteta, što im može pomoći u daljem razvoju inovativnog rešenja.

Izvor: ctt.bg.ac.rs

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima
Table of content
Related articles