Univerzitet u Beogradu je i ove godine partner studentskog startap takmičenja Danube Cup, otvorenog za startap timove sa partnerskih univerziteta koji već razvijaju poslovnu priliku, potvrđenu barem na lokalnom nivou.

Danube Cup pruža jedinstvenu priliku mladim i ambicioznim preduzetnicama i preduzetnicima, ali važno je naglasiti da ovo nije takmičenje ideja – poslovna ideja već mora biti validirana među potencijalnim kupcima/korisnicima, koncept mora biti inovativan i originalan, i mora da postoji visok potencijal rasta nezavistan od trendova na lokalnom tržištu.

Studentski timovi treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

Validacija: timovi bi trebalo da su uradili validaciona istraživanja svoje poslovne ideje, barem na lokalnom nivou;
Veličina tima: moraju imati najmanje dva, a najviše pet članova tima, a učesnici takmičenja mogu biti članovi isključivo jednog tima;
Studentski tim: dozvoljeno je da među članovima tima bude i onih koji nisu studenti, ali bi većinu članova ipak trebalo da čine redovni studenti partnerskih univerziteta takmičenja, u ovom slučaju Univerziteta u Beogradu;
Faza razvoja: timovi moraju biti u pre-seed ili pre-inkubator fazi, bez prethodne finansijske podrške od strane nezavisnih akceleratora, inkubatora, kompanija ili VC fondova;
Dostupnost: članovi tima moraju biti dostupni za učešće u svim fazama takmičenja.

Studentski timovi, dakle, treba da imaju potvrđen poslovni koncept; treba da budu inovativni, sa potencijalnom rasta, u međunarodnoj potražnji; trebalo bi da su već stekli određenu tržišnu validaciju i da nemaju prikupljen sopljni kapital. Postojeći prototip nije preduslov za učešće.

Tokom takmičenja, studentske timove očekuje mentorstvo, povezivanje i saradnja sa drugim studentskim timovima, mentorima, preduzetnicima i sponzorima, kao i sa biznis anđelima i VC fondovima. Najuspešnije timove očekuju vredne novčane nagrade.

Na Univerzitetu u Beogradu biće organizovano pitch takmičenje za maksimalno 25 studentskih timova, koji već rade na razvoju svojih inovativnih rešenja. Nakon pitch takmičenja, dva odabrana studentska startap tima očekuje mentorski rad i priprema za polufinale (10. maj 2023., Passau), a u okviru kog će jedan tim proći u finale takmičenja (12. maj 2023., Regensburg).

Poziv za zainteresovane studentske startap timove na Univerzitetu u Beogradu otvoren je do 31. marta 2023. godine, a ono što je potrebno da uradite jeste da se javite na sledeće e-mail adrese: ctt@rect.bg.ac.rs i mladen.cudanov@fon.bg.ac.rs (neophodno je da pošaljete e-mail na obe adrese) i pošaljete svoju Pitch deck prezentaciju (do 20 slajdova).
Kako će takmičenje na Univerzitetu u Beogradu biti organizovano za maksimalno 25 timova, Pitch deck prezentacije će pomoći u procesu inicijalne selekcije timova.

Srećno!

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima
Table of content
Related articles