Projekat ABCD – The Alliance of Boundary Crossing for Deep Tech, podržan kroz EIT HEI Inicijativu od strane EIT Climate-KIC, zvanično je počeo, a EPICentar učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti kao jedan od non-HEI partnera!
ABCD ima za cilj podsticanje preduzetničkog mindset-a i preduzetničkih aktivnosti u regionu Zapadnog Balkana, što će biti osnova za pružanje pomoći deep tech startapima na putu globalnog skaliranja.

ABCD inicijativa će podržati deep tech startape da napreduju kako lokalno, tako i regionalno i globalno, kroz efikasnu saradnju sa stejkholderima i predstavnicima inovacionog ekosistema. Ciljne grupe projekta obuhvataju studente, profesore i istraživače, ali i inovatore i startape izvan akademije. ABCD ima za cilj da privuče što više investitora spremnih da podrže razvoj inovativnog ekosistema Zapadnog Balkana, pa samim tim i osnivanje startapa i lansiranje inovativnih tehnoloških rešenja na lokalna i globalna tržišta.

Više o projektu možete pogledati ovde i ovde.

Pored EPICentra, tim partnera na projektu čine sledeće reprezentativne institucije i organizacije:

Univerzitet Metropolitan u Budimpešti je najveći privatni univerzitet u Mađarskoj, specijalizovan za oblast primenjenih nauka – komunikacije, biznis, turizam, primenjena umetnost, kreativne industrije. Univerzitet stavlja poseban akcenat na praktično, tržišno orijentisano obrazovanje i individualizovanu podršku studentima.

Univerzitet u Sarajevu je institucija posvećena obrazovanju sposobnih, kreativnih i globalno obučenih profesionalaca, sa fokusom na rešavanje savremenih ekonomskih i socio-kulturnih izazova, uz negovanje odgovorne uloge u zajednici i očuvanje istaknutosti.

Politehnički Univerzitet u Tirani je jedini takav u Albaniji. Nudi programe u okviru tri ciklusa studija kroz sedam fakulteta i jedan institut, podstičući međunarodna partnerstva i naglašavajući integraciju zelenih industrijskih izazova u svojoj nastavnoj i istraživačkoj agendi.

Univerzitet Metropolitan u Beogradu ima za cilj da unapredi obrazovni, kulturni, ekonomski i društveni napredak Srbije nudeći napredne dimplomske i master studijske programe iz informacionih tehnologija, umetnosti i menadžmenta, podstičući timsku saradnju, efikasnu komunikaciju i inovativno razmišljanje.

Univerzitet Crne Gore je crnogorski državni univerzitet osnovan 1974. godine, a trenutno broji 19 fakulteta. Većina fakulteta nalazi se u glavnom gradu – Podgorici, a postoje i fakulteti u Nikšiću, Cetinju i Kotoru. Univerzitet predstavlja vitalnu akademsku instituciju u zemlji.

University American College Skopje je jedinstvena visokoškolska ustanova koja spaja američki i evropski obrazovni pristup, osnovana 2005. godine kao privatni i nezavisni univerzitet u Severnoj Makedoniji, sa fokusom na ravnopravnost i jačanje pojedinaca kroz obrazovanje.

DisruptiveHub je platforma u okviru PowerHUB grupe, koja osnažuje i podržava strastvene inovatore u procesu tranzicije tehnoloških ideja od laboratorija do tržišta, obezbeđujući sjajne prilike za razvoj i uspeh.

Biznis Akcelerator UKIM je pionirski poslovno-tehnološki akcelerator u Severnoj Makedoniji, kreiran sa ciljem unapređenja rasta i konkurentnosti tehnoloških preduzetnika, startap i spinof kompanija. Inicijativa pruža sveobuhvatan spektar obuka, mentorstva i mogućnosti za investiranje, prilagođenih različitim fazama razvoja.

BothOfUs je inovativni projekat koji koristi tehnologiju i design thinking kako bi podstakao saradnje između mladih, omladinskih organizacija i gradskih lidera sa ciljem postizanja mira u svetu pomoću tehnologije i inovacija.

Inovacioni Centar Kosovo je centar čiji je cilj da poveže istraživačku i razvojnu komponentu naučne oblasti sa poslovnim sektorom, fokusirajući se na stvaranje novih radnih mesta zasnovanih na znanju i novim tehnologijama. Centar podržava preduzetništvo, inovacije i komercijalno zasnovan poslovni razvoj, sa fokusom na informacione i komunikacione tehnologije.

Institut Verlab je Istraživački institut za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i veštačku inteligenciju. Glavni cilj je da generiše, primeni i širi rezultate istraživanja kroz globalni ekosistem stejkholdera i izgradi kapacitet osnaživanjem budućih generacija profesionalaca čije se znanje zasniva na tehnologijama.

 

Pratite nas kako biste pravovremeno bili obavešteni o projektnim aktivnostima i rezultatima!

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima
Table of content
Related articles