INTERA Tehnološki Park i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zajednički organizuju Web3 & Blockchain konferenciju u Bosni i Hercegovini u maju 2023. godine. Konferencija će se održati u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka u Mostaru i predstavlja odličnu priliku za diskusiju i razmenu znanja i iskustava u oblastima web3 tehnologija i blockchain-a.

Jasno je da tehnologija svakodnevno napreduje, a savremene tehnologije primenjuju se u gotovo svim segmentima života. Jedne od sve češće pominjanih tehnologija su web3 i blockchain tehnologije koje pronalaze primenu u finansijskom sektoru, nauci, zdravstvu, intelektualnoj svojini, javnoj upravi, i drugim sektorima. Globalni trendovi nameću korišćenje ovih tehnologija naročito u prenosu i čuvanju podataka koristeći ovaj decentralizovani sastav osiguran kriptografijom.

Na Konferenciji će se diskutovati o mogućnostima primene, najnovijim trendovima i stepenu razvoja ovih tehnologija u Bosni i Hercegovini, regionu i svetu.

Svi zainteresovani će na Konferenciji dobiti priliku da predstave svoj rad ili istraživanje u vezi primene web3 i blockchain tehnologija u različitim sektorima, a sve što je potrebno da uradite je da sažetak svog rada, do 28. februara, prijavite putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF7K8RTQGEG-7F3Ug_tGFPdjKE8ASfNPvNi9mf28n3ZUMFlGNTVKUzU0RUNIMjdKUEw4VzdVR0tKRy4u

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima
Table of content
Related articles